Młodzieżowy dom Kultury w Przemyślu

Miejsce odkrywania talentów

zajęcia pozaszkolne bez ocen, bez stresu

Z ostatniej chwili

Ważne komunikaty, aktualności i wydarzenia w MDK

wnioski

Rekrutacja zakończona.

Informujemy, że z dniem 30 września 2020 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach wolnych miejsc. Na rok szkolny 2020/21 wpłynęło ponad…

Nasza oferta zajęć

PAT