Dodatkowe komunikaty

MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA MDK w PRZEMYŚLU

  • przez

Jeśli chcielibyście Państwo przy rozliczaniu rocznego PIT przekazać 1% podatku na potrzeby sekcji artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu, podajemy dane, które należy wpisać przy wypełnianiu PIT. Numer KRS: 0000270261 – cel szczegółowy: MDK PRZEMYŚL 4160 Więcej informacji na stronie: https://mdkprzemysl.pl/?p=5325

Wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców

  • przez

W roku szkolnym 2021/22 Rada Rodziców Uchwałą nr 10/2021-22 z dnia 10.09.2021 ustaliła składkę w wysokości 12 zł/m-c. Wpłaty można dokonywać miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo za cały rok szkolny przelewem lub w formie gotówkowej >> zobacz dane do przelewu

Komunikaty dotyczące planu zajęć

  • przez

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej strony. W przypadkach, w których jest konieczność odwołania lub zmiany terminu zajęć publikujemy z wyprzedzeniem komunikaty wyłącznie na stronie, jedynie w wyjątkowych sytuacjach są wysyłane wiadomości SMS do uczestników.