Przejdź do treści

Dodatkowe komunikaty

Wysokość składki w roku szk. 2022/23

  • przez

W roku szkolnym 2022/23 Rada Rodziców przy MDK Uchwałą nr 3/2022-23 z dnia 12.09.2022 ustaliła składkę w wysokości 15 zł/m-c. Wpłaty można dokonywać miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo za cały rok szkolny przelewem lub w formie gotówkowej >> zobacz dane do przelewu

Potwierdzenie uczestnictwa we wrześniu

  • przez

W dniach 1-6 września odbyły się spotkania organizacyjne z nauczycielami. Osoby, które nie były obecne na spotkaniach są zobowiązane do skontaktowania się bezpośrednio z nauczycielem w celu ustalenia grupy. Uczniowie nieobecni na zajęciach do końca września zostaną skreśleni z listy uczestników, a na zwolnione miejsca będziemy przyjmować nowych kandydatów.

Skip to content