Plan zajęć stałych

W okresie wakacji nie są prowadzone zajęcia stałe. Pod koniec sierpnia zostanie opublikowany harmonogram spotkań z nauczycielami w nowym roku szkolnym.