Kontakt

Nasz adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w PRZEMYŚLU
ul. Św. Józefa 6,
Telefon/Fax.: 16-670-20-03,
E-mail: mdk@um.przemysl.pl Strona internetowa: www.mdkprzemysl.pl
Profil społecznościowy na FC: https://web.facebook.com/mdkprzemysl/
Strona BIP: www.mdkprzemysl.bip.gov.pl

Kontakt z Inspektorem danych osobowych u Administratora jest możliwy pod adresem: Rynek 1, 37 - 700 Przemyśl, e-mail; iodedukacja@um.przemysl.pl, tel. 511-143-799

Godziny pracy

W okresie roku szkolnego sekretariat MDK czynny jest od poniedziałku do piątku: 9:30 - 17.30

Administracja (księgowość) czynna jest od poniedziałku do piątku w godz: 8:00-16:00

W okresach wolnych od zajęć szkolnych (ferie zimowe, wakacje) placówka pracuje w zmienionym harmonogramie, jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30

Skargi i wnioski:
Dyrektor przyjmuje strony w dniach: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach:
13:00-14:00 oraz w soboty  w godz.: 10:00-11:00.

Przyjmowanie interesantów możliwe jest również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z rozkładem zajęć, praca administracyjna oraz nadzór pedagogiczny realizowane w czasie nienormowanym.

Prześlij nam wiadomość: