Przejdź do treści

Zapisy na zajęcia

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w ustalonych terminach. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są osobiście  przez rodzica lub kandydata pełnoletniego, poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, wnioski w formie PDF podpisane podpisem kwalifikowanym online (lub tradycyjnie w formie papierowej można również włożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku lub przesłać pocztą). Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Statut określający zasady uczestnictwa i rekrutacji do MDK oraz wnioski wraz z załącznikami można pobrać w zakładce >> DOKUMENTY <<, a pełną ofertę na stronie: >> OFERTA ZAJĘĆ W MDK <<

Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia dodatkowo zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie e-mail o terminie najbliższego przyjmowania wniosków, podaj swój adres skrzynki pocztowej >>

HARMONOGRAM REKRUTACJI przy naborze na rok szk. 2022/23:

(5)
Skip to content