W okresie wakacji nie są prowadzone zajęcia stałe.

Pod koniec sierpnia zostanie opublikowany komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego oraz harmonogram spotkań organizacyjnych.

Spotkania organizacyjne odbędą się w pierwszym tygodniu września.
Zapraszamy do zaglądania na stronę internetową MDK pod koniec sierpnia!