WAŻNY KOMUNIKAT: Osoby, które były nieobecne na spotkaniach organizacyjnych w dniach 1-4 września 2021 są zobowiązane  niezwłocznie do skontaktowania się z nauczycielem w celu ustalenia grupy dla ucznia. Przypominamy, że w przypadku nieobecności przekraczającej miesiąc uczestnik zostanie skreślony z listy. Osoby rezygnujące prosimy o składanie rezygnacji w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Formularz rezygnacji dostępny w zakładce DOKUMENTY

Print Friendly, PDF & Email