Podziękowania i dyplomy

Od wielu lat  Młodzieżowy Dom Kultury angażuje się i włącza w organizację wielu imprez i uroczystości, uczestnicy zajęć MDK biorą również udział w licznych konkursach i turniejach.