Odbierz certyfikat MDK

JAK OTRZYMAĆ CERTYFIKAT MDK?

Skontaktuj się ze swoim nauczycielem prowadzącym zajęcia lub prześlij prośbę przez >> FORMULARZ ONLINE <<.

W przypadku problemów prześlij prośbę na adres: sekretariat@mdkprzemysl.pl


Zasady przyznawania certyfikatów uczestnikom zajęć pozaszkolnych

  1. Osoby uczestniczące w stałych formach zajęć ujętych w tygodniowym planie zajęć placówki mogą otrzymać certyfikat.
  2. Warunkiem przyznania certyfikatu uczestnictwa aktywny i systematyczny udział w zajęciach w danym roku szkolnym.
  3. Do wydawania certyfikatów uprawniony jest nauczyciel prowadzący zajęcia.
  4. Certyfikaty stanowią element motywacji dla dzieci i młodzieży do aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
  5. W roku szkolnym 20219/20 certyfikaty wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej i wysyłane emailem na adres poczty elektronicznej podany przez rodzica/opiekuna.

Print Friendly, PDF & Email