O nas

Zadaniem MDK jest oferowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży. Każdego roku zróżnicowana oferta zajęć przyciąga ponad 1000 uczestników w wieku od 3 do 18 lat. Większość z nich to mieszkańcy Przemyśla. Jednak propozycje MDK są na tyle atrakcyjne, że korzystają z nich również młodzi ludzie okolic naszego miasta. Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele – instruktorzy. Ich profesjonalizm, talent pedagogiczny i oddanie pracy gwarantują skuteczny rozwój talentów.

Trochę historii

Od pierwszych lat po wyzwoleniu, chcąc otoczyć opieką najmłodsze pokolenie Polaków organizowano w Polsce: domy kultury, domy harcerza, świetlice środowiskowe itp. ośrodki kultury i oświaty. W 1946 roku Powiatowy Urząd Repatriacyjny przekazał budynek będący do 1945 r. własnością Ukraińskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu „Wira” przemyskim harcerzom, którzy zdewastowane działaniami wojennymi mienie wyremontowali i przystosowali do działalności kulturalnej i oświatowej. I tak w 1949 roku powstał w Przemyślu Dom Harcerza, którego głównym celem było przygotowywanie kadr instruktorskich do prowadzenia drużyn harcerskich i którego nazwa czyli Dom Harcerza funkcjonuje do dziś w pamięci niektórych mieszkańców miasta. Na przełomie 1951/52 roku Dom Harcerza przejęło Ministerstwo Oświaty i chociaż nazwę Młodzieżowy Dom Kultury budynek otrzymał dopiero w 1957 r.

To rok 1951 z powodzeniem i bez wahania można przyjąć jako początek oświaty pozaszkolnej na terenie Przemyśla. Pierwszym kierownikiem placówki został nauczyciel Pan Jerzy Czajka. Pracę dydaktyczną w znacznym stopniu utrudniało znajdujące się w budynku schronisko turystyczne. Dopiero w 1954 roku, gdy stanowisko dyrektora objął Pan Tadeusz Pociej nastąpiła kompleksowa reorganizacja placówki. To właśnie wspomniany pierwszy dyrektor MDK podjął wszelkie starania by z tej placówki zrobić dom młodzieżowy z prawdziwego zdarzenia. Po zatrudnieniu kilku instruktorów praca ruszyła z miejsca i na zajęcia głównie ze śpiewu, muzyki i tańca zaczęła licznie uczęszczać przemyska młodzież. W 1955 roku do 29 zorganizowanych kół zainteresowań uczęszcza już ok. 800 osób. W 1957 roku kiedy to przemianowano Dom Harcerza na Młodzieżowy Dom Kultury zakres działań i oferta programowa znacznie się rozszerzyła. Powstały nowe koła zainteresowań: językowe, filatelistyka powiększyła się liczba kółek tanecznych, teatralnych, technicznych i sportowych. W 1959 roku wprowadzono zajęcia elektrotechniczne, radiotechniczne, kroju i szycia oraz kajakowe. Zorganizowano orkiestrę rozrywkową oraz otwarto dla starszej młodzieży klub „Feniks”.

Zespoły działające w MDK wielokrotnie brały udział w wielu imprezach i tak np.: nasze sekcje modelarstwa lotniczego ponad 100 razy były laureatami wojewódzkich i ogólnopolskich imprez organizowanych na terenie całego kraju zdobywając niejednokrotnie pierwsze miejsca. Wielu młodych aktorów biorących udział w zajęciach teatralnych organizowanych przez MDK trafia do amatorskich zespołów teatralnych takich jak „Fredreum” czy „MOKO”. Uczestnicy zajęć – wychowankowie MDK w Przemyślu dali się poznać jako wyjątkowo uzdolnieni i utalentowani studenci, którzy po zakończeniu studiów zajmowali i zajmują wiele ważnych stanowisk. Nie sposób opisać w tej chwili każdy rok działalności MDK w Przemyślu i przypomnimy Państwu nazwiska kolejnych dyrektorów MDK w Przemyślu. Po wspomnianym już Panu Tadeuszu Pocieju dyrektorami placówki byli: Zbigniew Majewski, Wojciech Baran, Krystyna Chmielowska, Krzysztof Zaleski, Małgorzata Woroniuch, Adam Król i obecnie Stanisław Karszyń

budynek MDK
Print Friendly, PDF & Email