Przejdź do treści

Warsztaty wakacyjne – 2023 – ZGŁOSZENIA ONLINE

Ofertę kierujemy do stałych uczestników zajęć MDK. Ze względów organizacyjnych Rodziców prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez poniższy formularz. Zgłoszenia są możliwe do 19 czerwca 2023 do godz. 18:00.

O możliwości ewentualnego zapisu dla dzieci i młodzieży nie będącej uczestnikami zajęć poinformujemy w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie wakacji, tj. od 22 czerwca 2023. W chwili obecnej zgłoszenia osób niebędących uczestnikami zajęć MDK nie są przyjmowane.

ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH:
1. Warsztaty podczas wakacji nie mają charakteru półkolonii, lecz zajęć pozaszkolnych.
2. Nauczyciele sprawują opiekę wyłącznie w godzinach zajęć i w przerwach między zajęciami według planu.
3. Obowiązują zasady uczestnictwa określone w Statucie MDK
4. Odpowiedzialność za dziecko po przyprowadzeniu do placówki przed rozpoczęciem zajęć ponoszą rodzice. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka po zakończonych zajęciach.
5. W warsztatach feryjnych mogą uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone.
6. Zgłoszenia uczestników zajęć stałych MDK są możliwe w terminie od 19.05.2023 do 19.06.2023 do godz. 18:00 za pomocą formularza online na konkretnie wybrane zajęcia.
7. Zasady zapisów i możliwość zapisu dla osób niebędących uczestnikami zajęć MDK będą udostępnione po 20 czerwca 2023.
8. Warsztaty wakacyjne prowadzone są w określone dni w godz. przedpołudniowych oraz popołudniowych
9. W przypadku nieobecności nauczyciela plan może ulec zmianie lub zajęcia mogą być odwołane w przypadku braku możliwości zastępstwa. Należy na bieżąco śledzić komunikaty na stronie internetowej placówki.
10. Nie wysyłamy odrębnych powiadomień o przyjęciu. Aktualni uczestnicy zajęć stałych po przesłaniu zgłoszenia online są automatycznie przyjmowani na warsztaty. W przypadku braku miejsc możliwość zgłoszenia na dane zajęcia będzie zablokowana.
11. Na warsztaty: plastyczne, taneczne, fitness, wokalne, szachowe, tenisa stołowego, komputerowe, fotograficzne, malarstwa oraz rękodzieła mogą zgłaszać się uczestnicy dowolnej sekcji MDK, niezależnie od rodzaju zajęć stałych, w których uczestniczą, natomiast w przypadku zajęć grup instrumentalnych preferowane są osoby uczestniczące w danych zajęciach lub posiadające podstawowe umiejętności gry na danym instrumencie. Przed przesłaniem zgłoszenia na warsztaty instrumentalne osób z innych grup prosimy ewentualnie o wcześniejszy kontakt z nauczycielem. Udział tutaj wymaga podstawowej umiejętności gry na danym instrumencie. Również udział w warsztatach językowych wymaga podstawowej znajomości danego języka.
12. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem: tel. 16-670-20-03 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@mdkprzemysl.pl


PLAN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH


Kliknij poniżej, aby przesłać zgłoszenie online:

Zgłoszenia online przesyłane są w usłudze Microsoft Office 365

Loading

(3)
Skip to content