Przejdź do treści

Artystyczne Ferie z MDK

Ferie zimowe 2023 zgodnie z kalendarzem dla Województwa Podkarpackiego będą w terminie od 16 do 29 stycznia 2023. Przez obydwa tygodnie zapraszamy do udziału w „Artystycznych Warsztatach MDK”. W listopadzie przeprowadziliśmy ankietę wśród Rodziców i zgodnie z oczekiwaniami oferujemy w tym roku szkolnym zajęcia zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych.

ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PODCZAS FERII ZIMOWYCH:
1) Warsztaty podczas ferii nie mają charakteru zimowiska, lecz zajęć pozaszkolnych.
2) Nauczyciele sprawują opiekę wyłącznie w godzinach zajęć i w przerwach między zajęciami według planu.
3) Odpowiedzialność za dziecko po przyprowadzeniu do placówki przed rozpoczęciem zajęć ponoszą rodzice. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka po zakończonych zajęciach.
4) W warsztatach feryjnych mogą uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone wcześniej.
5) Obowiązują zasady uczestnictwa określone w Statucie MDK
6) Zgłoszenia uczestników zajęć stałych MDK są możliwe w terminie od 12.12.2022 do 9.01.2023 do godz. 9:00 za pomocą formularza online.
7) Zasady zapisów i możliwość zapisu dla osób niebędących uczestnikami zajęć MDK będą udostępnione w dniu 9 stycznia 2023 od godz. 12:00.
8) Warsztaty feryjne prowadzone są w określone dni w godz. przedpołudniowych oraz popołudniowych.
9) W przypadku nieobecności nauczyciela plan może ulec zmianie lub zajęcia mogą być odwołane w przypadku braku możliwości zastępstwa. Należy na bieżąco śledzić komunikaty na stronie internetowej placówki.
10) Nie wysyłamy odrębnych powiadomień o przyjęciu. Uczestnicy zajęć stałych po przesłaniu zgłoszenia online są automatycznie przyjmowani na warsztaty. W prypadku braku miejsc możliwość zgłoszenia na dane zajęcia będzie zablokowana.

ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE.


PLAN WARSZTATÓW FERYJNYCH JEST DOSTĘPNY NA STRONIE: https://mdkprzemysl.pl/?page_id=353


(4.5)

Skip to content