Zmiana godzin pracy MDK w czasie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych Młodzieżowy Dom Kultury jest czynny w godz. 7:30 do 15:30. Zajęcia stałe w tym czasie nie są prowadzone.