Przejdź do treści

Potwierdzenie uczestnictwa we wrześniu

  • przez

W dniach 1-6 września odbyły się spotkania organizacyjne z nauczycielami. Osoby, które nie były obecne na spotkaniach są zobowiązane do skontaktowania się bezpośrednio z nauczycielem w celu ustalenia grupy. Uczniowie nieobecni na zajęciach do końca września zostaną skreśleni z listy uczestników, a na zwolnione miejsca będziemy przyjmować nowych kandydatów.

Jak oceniasz tę informację?
Skip to content