Rozpoczęcie roku szkolnego – spotkania organizacyjne

Rozpoczęcie roku szkolnego – spotkania organizacyjne

Harmonogram spotkań organizacyjnych MDK

na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Poniżej przedstawiamy plan spotkań organizacyjnych w pierwszym tygodniu. Nauczyciele dokonają podziału grup i ustalą stały plan zajęć. W przypadku nieobecności w wyznaczonych terminach, prosimy o indywidualny kontakt bezpośredni z nauczycielem w godzinach dyżuru i potwierdzenie chęci uczestnictwa. Osoby, które nie będą obecne, nie zostaną przydzielone do odpowiednich grup i mogą zostać skreślone z listy. Obecność na tych pierwszych spotkaniach organizacyjnych uczestników lub rodziców jest konieczna. Plan może jeszcze ulec zmianie.

Przypominamy ponadto, że COROCZNE SPOTKANIE Z RODZICAMI ODBĘDZIE SIĘ w dniu 18 września 2018 o godz. 18:00. Ze względu na ważność poruszanych spraw zachęcamy i prosimy wszystkich Rodziców o obecność w tym terminie.

Rodzaj zajęć nauczyciel

Poniedziałek

3 września 2018

Wtorek

4 września 2018

Środa

5 września 2018

Czwartek

6 września 2018

Piątek

7 września 2018

Zofia Bator

Szachy

Ikonografia

Sala 22

/2 piętro/

Godz. 17:00 – 17:45

Szachy grupa początkująca – dzieci

Godz. 17:45 – 18:30

Szachy grupa kontynuująca – dzieci

Godz. 18:30 – 19:15

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:00 – 17:45

Szachy grupa początkująca – młodzież

Godz. 17:45 – 18:30

Szachy grupa kontynuująca – młodzież

Godz. 18:30 – 19:15

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:15 – 17:00

Ikonografia

Godz. 17:00 – 18:30

Dyżur nauczyciela

Maciej Jagustyn

Szachy

sala 22

/2 piętro/

Godz. 16:15 – 17:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:00 – 17:45

Szachy grupa początkująca

Godz. 17:45 – 18:30

Szachy grupa kontynuująca – dzieci

Godz. 18:30 – 19:15

Dyżur nauczyciela

Ewelina Białoch

Klub Malucha

Sala 15

/1 piętro/

Godz. 16:15 – 17:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:00 – 17:45

Klub Malucha – grupy kontynuujące

Godz. 17:45 – 18:30

Klub Malucha – grupy rozpoczynające

Godz. 18:30 – 19:15

Dyżur nauczyciela

Cieślik Agnieszka

Wolontariat

Sala nr 4

/parter/

Godz. 16:00 – 16:45

Wolontariat – wszystkie grupy

Godz. 16:45 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Hausman Aldona

Zajęcia plastyczne

Borelowskiego

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia plastyczne – grupy dziecięce początkujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia plastyczne – grupy dziecięce kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia plastyczne – grupy młodzieżowe początkujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia plastyczne – grupy młodzieżowe kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Julita Torba

Zajęcia plastyczne

sala nr 14

/1 piętro/

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia plastyczne – grupy początkujące –

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia plastyczne – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 19:00

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia plastyczne – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia plastyczne – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Godz. 16:00 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Dorota Skubisz

Zajęcia plastyczne

sala nr 14

/1 piętro/

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia plastyczne – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:30 – 19:00

Zajęcia plastyczne – grupy początkujące

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia plastyczne – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:30 – 19:00

Zajęcia plastyczne – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Agnieszka Kłos

Flet

Sala nr 15

/1 piętro/

Godz. 17:30 – 18:15

Flet – gr. początkujące

Godz. 18:15 – 19:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:30 – 18:15

Flet – gr. kontynuujące

Godz. 19:15 – 19:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:30 – 19:45
Dyżur nauczyciela

Janusz Rajtmajer

Gitara

sala 25

/2 piętro/

Godz. 16:00 – 17:30

Gitara – grupy początkujące – szkoła podstawowa

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Gitara – grupy początkujące

– gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Gitara – grupy kontynuujące – szkoła podstawowa

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Gitara – grupy kontynuujące – szkoła podstawowa

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Stanisław Kłos

Gitara

sala 23

/2 piętro/

Godz. 16:00 – 16:45

Gitara – grupy początkujące – szkoła podstawowa

Godz. 16:45 – 19:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Gitara – grupy początkujące

– gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Godz. 17:30 – 19:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Gitara – grupy kontynuujące – szkoła podstawowa

Godz. 17:30 – 19:00

grupy kontynuujące – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Karolina Próchnicka

Zespoły muzyczne

i

Nauka śpiewu

sala 23

/2 piętro/

Godz. 16:15 – 17:00

Nauka śpiewu – szkoła podstawowa – kontynuacja

Godz. 17:00 – 17:45

Nauka śpiewu – szkoła podstawowa – początkujący

Godz. 16:15 – 17:00

Nauka śpiewu – kontynuacja – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Godz. 17:00 – 17:45

Nauka śpiewu – początkujący gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Godz. 17:45 – 18:30

Zespoły muzyczne

Krygowska Izabela

Zajęcia taneczne

sala 18

/1 piętro/

Godz. 15:00 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Zajęcia taneczne – grupy przedszkolne i kl. 1-3 – początkujące

Godz. 16:45 – 17:00

Zajęcia taneczne – grupy początkujące – szkoła podstawowa i gimnazjum

Godz. 17:00 – 20:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 15:00 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Zajęcia taneczne – grupy przedszkolne i kl. 1-3 – kontynuujące

Godz. 16:45 – 17:00

Zajęcia taneczne – grupy kontynuujące – szkoła podstawowa i gimnazjum

Godz. 17:00 – 19:00

Dyżur nauczyciela w sali nr 15 /Klub Malucha/

Kubicka Katarzyna

Zumba, fitness

i Rytmika

sala 24 widowiskowa

/2 piętro/

Godz. 16:00 – 16:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zumba – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 18:15

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zumba – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 18:15

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Rytmika – zajęcia rytmiczno-ruchowe dla dzieci

Godz. 17:30 – 18:15

Dyżur nauczyciela

Andrzej Zych

Zajęcia komputerowe

sala 2

/parter/

Godz. 16:00 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Zajęcia komputerowe – grupy kontynuujące

Godz. 16:45 – 17:30

Zajęcia komputerowe – grupy początkujące

Janusz Żygała

Tenis, zajęcia rekreacyjne – rolki, bilard

/sala 02/

Godz. 16:00 – 17:30

Tenis – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Tenis – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia sportowo-rekreacyjne – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia sportowo-rekreacyjne – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Stanisław Karszyń

Perkusja elektroniczna

sala 2

/parter/

Godz. 17:30 – 18:15

Grupa początkująca

Godz. 18:15 – 19:00

Grupa kontynuująca

Godz. 13:30 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Agnieszka Tymoczko

Język niemiecki

/sala 4/

Godz. 15:00 – 16:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

J. niemiecki – kontynuujący

Godz. 16:45– 17:30

J. niemiecki – początkujący

Elżbieta Kurasz

Język włoski

/sala 4/

Godz. 17:30– 18:15

J. włoski – wszystkie grupy

Godz. 18:15 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Magdalena Pardel-Treffler

Język hiszpański

/sala 4/

Godz. 19:00– 19:30 

J. hiszpański – wszystkie grupy

Tomasz Tereszak

Zajęcia keyboardu

i Perkusja elektroniczna

sala 16 /1 piętro/

Godz. 15:15 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Keyboard – grupy początkujące (gimnazjum)

Godz. 16:45 – 19:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 15:15 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Keyboard – grupy początkujące (szkoła podstawowa)

Godz. 16:45 – 18:15

Dyżur nauczyciela

Godz. 18:15 – 19:00

Perkusja elektroniczna

– Grupa początkująca

Godz. 19:00 – 19:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 15:15 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Keyboard – grupy kontynuujące (drugi rok)

Godz. : 16:45 – 17:30

Keyboard – grupy kontynuujące (trzeci rok i więcej)

Godz. 17:30 – 19:45

Dyżur nauczyciela