Przejdź do treści

KONKURS „Wiolinowy Klucz MDK”

 • przez
 • 29 kwietnia 202229 kwietnia 2022

Wszystkich uczestników sekcji muzycznych MDK zapraszamy do udziału w I edycji nowego konkursu. Konkurs ma charakter wewnętrzny i przeznaczony jest wyłącznie dla naszych uczestników.

Wszelkie informacje można uzyskać również bezpośrednio u nauczycieli.

Kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie lub przekazać bezpośrednio nauczycielowi.

§1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu
 2. Wszelkich informacji nt. Konkursu udzielają nauczyciele grup muzycznych MDK w Przemyślu

§2. CELE KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest:
 1. wspieranie zdolnych uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności gry na instrumencie,
 2. wspieranie zainteresowań poprzez formy aktywności artystycznej,
 3. kształtowanie umiejętności kreatywnego wykorzystania czasu wolnego

§3. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczestnicy zajęć pozaszkolnych Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby, które nie są uczniami szkół muzycznych i uczą się gry na instrumencie wyłącznie w MDK w Przemyślu.

3. Dzieci w wieku poniżej 10 lat biorą udział w konkursie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

§4. ZAKRES PREZENTACJI

 1. Przedmiotem Konkursu jest indywidualna instrumentalna prezentacja dowolnego utworu muzycznego.
 2. Podczas wykonania może być wykorzystywany dodatkowo podkład muzyczny, który jednak nie jest brany pod uwagę przy ocenie jurorów.

§5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszenia bezpośrednio do nauczyciela sekcji muzycznej lub w sekretariacie.
 2. Kartę zgłoszenia przekazuje wybranym uczniom nauczyciela, wypełnia rodzic/opiekun prawny i zwraca do nauczyciela.
 3. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 maja2022r.
 4. Konkurs odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 (sobota) o godz. 9:00.

§6. ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI

1. Konkurs ma charakter wewnętrzny i jest przeprowadzany w ramach działań dydaktycznych sekcji muzycznych placówki.

2. Konkurs podzielony jest na następujące kategorie wiekowe:

– 1 grupa: dzieci w wieku przedszkolnym i klas 2 SP,

– 2 grupa: klasy 3-6 SP,

– 3 grupa: klasy 7 SP i starsi

3. Konkurs odbywa się jednostopniowo i polega na prezentacji wykonywanego przez siebie utworu.

4. W przypadku kategorii 2 i 3 prezentowany utwór musi być wykonywany z pamięci, natomiast w przypadku kategorii 1 dozwolone jest korzystanie z zapisu nutowego.

5. Uczeń przygotowuje się na scenie samodzielnie, zajmuje odpowiednią pozycję przy instrumencie samodzielnie bez pomocy nauczyciela.

6. Jury konkursowe, w skład którego wejdą wszyscy nauczyciele sekcji muzycznych Młodzieżowego Domu Kultury, których uczniowie biorą udział w konkursie.

7. Wyłonienie najlepszych kandydatów nastąpi z uwzględnieniem zasad:

 • każdy z członków komisji będzie mógł oceniał każdy zaprezentowany utwór w skali 0-3 punktów
 • członek komisji nie będzie dokonywał oceny uczniów będących uczestnikami prowadzonych przez niego zajęć
 • zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę głosów
 1. Jury konkursowe oceniać będzie:
 1. umiejętności instrumentalne
 2. umiejętność prezentowania się na scenie
 3. poziom wybranego utworu stosownie do wieku i okresu nauki uczestnika

8. Planowana jest również nagroda publiczności, która przyznawana będzie w następujący sposób:

 • prawo głosowania będą mieli wyłącznie uczestnicy konkursu
 • każdy z uczestników konkursu otrzyma na sali kartę głosowania
 • na karcie będzie można wpisać numer występu, na który oddaje swój głos oraz swoje i imię i nazwisko. Uczestnik głosujący nie będzie mógł głosować na siebie
 • karty bez wpisanych danych identyfikujących osobę, która oddała głos będą nieważne.
 1. Jury sporządzi protokół konkursu.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu konkursu.

§7. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje statuetki, karty podarunkowe i dyplomy dla zwycięzców oraz dyplomy dla każdego uczestnika konkursu.
 2. Nagrody na konkurs ufundowała Rada Rodziców MDK.

§8. INFORMACJE POZOSTAŁE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora.
 2. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator.
 3. W przypadkach uzasadnionych Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu.

5 / 1
Skip to content