Przejdź do treści

SZACHOWY TURNIEJ MDK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • przez
  • 19 kwietnia 202219 kwietnia 2022

Dzieci przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału w TURNIEJU SZACHOWYM MDK.


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Szachowy Turniej dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej w dniu 7 maja 2022 r.

1. Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu.

2. Cele turnieju

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań i rywalizacji sportowej; popularyzacja gry w szachy.

3. Termin i miejsce

7 maja 2022 roku, Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6.

4. System rozgrywek

Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 10 minut dla zawodnika. Rozgrywki dla dzieci przedszkolnych i klas I-III SP odbędą się w godz. 9:00-11:00 (organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby rund w tej kategorii).

Rozgrywki dla dla uczniów z klas IV-VIII – w godz. 11:30-13:30

5. Nagrody

Dla zwycięzców w każdej grupie wiekowej przewidziane są puchary i medale, dla wszystkich uczestników – dyplomy.

6. Zgłoszenia

Zgłoszenie udziału w turnieju należy przesłać w formie online do 30 kwietnia 2022 , a wydrukowany i podpisany formularz – oświadczenie/zgodę rodzica (do pobrania poniżej) należy dostarczyć najpóźniej w dniu turnieju. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej przeznaczony dla dzieci przedszkoli i szkół podstawowych Miasta Przemyśla i oraz przedszkoli i szkół Gminy Wiejskiej Przemyśl

7. Pozostałe informacje

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz do jego interpretacji. Sprawy sporne oraz nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator i Sędzia główny zawodów. Za zdolność do startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają Opiekunowie.


>> POBIERZ OŚWIADCZENIE/ZGODA rodzica na udział w turnieju
Oświadczenie należy wydrukować i podpisane dostarczyć najpóźniej w dniu turnieju.

Wymagane jest również zgłoszenie online. Formularz będzie aktywny najpóźniej do 30 kwietnia 2022 lub do momentu wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne tutaj: KLAUZULA RODO >>


Jak oceniasz tę informację?
Skip to content