Przejdź do treści

ZAPISY NA KOLEJNY ROK SZKOLNY – ważny komunikat

  • przez
  • 11 marca 202220 kwietnia 2022

Szanowni Rodzice!

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej będą przyjmowane od 23 maja 2022 do 20 czerwca 2022.

Wniosek zapisu należy złożyć w formie papierowej w siedzibie MDK (w szatni lub przy wejściu będzie dostępna skrzynka podawcza) lub poprzez ePUAP w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski można pobrać ze strony lub bezpośrednio w placówce. WNIOSEK MUSI BYĆ KOMPLETNIE UZUPEŁNIONY. Wnioski z brakami np. nr PESEL, adresu email itp. NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE!

Informacje o zasadach rekrutacji i terminach dla nowych kandydatów znajdują się na tej >> STRONIE

3 / 2
Skip to content