Przejdź do treści

Turniej tenisa z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości

  • przez
  • 19 listopada 202119 listopada 2021

Wszystkich uczestników zajęć MDK (dowolnej sekcji, a nie tylko sekcji sportowej) zapraszamy do udziału w sobotę, 20 listopada 2021 w pierwszym w tym roku Turnieju Tenisa Stołowego. Zgłoszenia można dokonać u nauczyciela grup tenisa stołowego p. Janusza Żygały.

Ze względu na ograniczenia COVID-19 przez cały czas przebywania na sali należy mieć obowiązkowo założone maseczki (z wyjątkiem czasu podczas gry bezpośredniej). Kurtki i płaszcze prosimy pozostawiać w szatni.
Ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób w sali podczas trwania konkursu na sali przebywają wyłączeni uczestnicy zajęć z danej grupy. Prosimy rodziców o opuszczenie sali w trakcie trwania turnieju z wyjątkiem sytuacji , jeśli małoletnie dziecko wymaga obecności rodzica. Osoby wchodzące do sali zgłaszają się do nauczyciela w sali widowiskowej, gdzie odbędzie się całość turnieju

Prosimy przychodzić punktualnie odpowiednio na swoją grupę. Dzieci opuszczające salę również są zobowiązane do zgłoszenia nauczycielowi obecnemu na sali.

Uczestnicy przedkładają nauczycielowi obowiązkowo podpisaną przez rodzica POBIERZ >> ZGODĘ NA UDZIAŁ W TURNIEJU

Harmonogram:

8:45 do 9:25 – zgłoszenia u nauczyciela w kategorii młodzików (wiek od 7 do 12 lat)

9:00-9:30 – rozgrzewka

9:30 – 11:00 – rozgrywki grupa młodzików (wiek od 7 do 12 lat), bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek wręczenie dyplomów i pucharów

11:00 – 11:15 – przerwa i przyjmowanie zgłoszeń przez nauczyciela w kategorii juniorów

11:15 – 11:30 – rozgrzewka

11:30 – 13:00 – rozgrywki grupa juniorów (powyżej 12 lat), bezpośrednio po zakończeniu wręczenie dyplomów i pucharów

Jak oceniasz tę informację?
Skip to content