Przejdź do treści

Przestrzegajmy ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

  • przez
  • 2 listopada 202111 listopada 2021

W związku ze zwiększoną liczbą stwierdzonych zachorowań na COVID-19 w kraju prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu.

Na terenie placówki jest obowiązek zachowania dystansu, zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych oraz dezynfekcji rąk.

Przypominamy rodzicom, aby nie wysyłać na zajęcia dzieci, których stan zdrowia budzi wątpliwości oraz prosimy zaopatrzyć dzieci w maseczki.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami poza uczestnikami zajęć rodzice/opiekunowie proszeni są o niewchodzenie i nieprzebywanie w korytarzach na piętrach, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyprowadzane są małe dzieci, które wymagają zaprowadzenia bezpośrednio do sali.

Przypominamy >> o procedurach obowiązujących << w związku z zagrożeniem COVID-19.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 1 listopada 2021 na terenie placówki oświatowej obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych. Nakaz dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie placówki.

Jak oceniasz tę informację?
Skip to content