Informacja o wolnych miejscach

  • przez

Informujemy, że zapisy na zajęcia pozaszkolne do Młodzieżowego Domu Kultury w ciągu roku szkolnego są możliwe jedynie w ramach wolnych miejsc lub zwalnianych w przypadku rezygnacji lub skreślenia.

Osoby rezygnujące prosimy o dostarczenie formularza rezygnacji w formie pisemnej lub emailem, pozwoli to na przyjęcie osób oczekujących. /Pobierz formularz rezygnacji/

Natomiast zgodnie ze Statutem MDK nieobecność na zajęciach dłuższa niż miesiąc uprawnia placówkę do skreślenia uczestnika z listy.

Do pozostałych grup można złożyć wniosek do 30 września 2021, ale na przyjęcie trzeba oczekiwać do momentu zwolnienia się miejsca.

Wnioski o przyjęcie należy składać w sekretariacie lub poprzez profil zaufany ePUAP. Formularze do pobrania oraz dodatkowe oświadczenia są dostępne w zakładce: DOKUMENTY

Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie: https://mdkprzemysl.pl/?page_id=448

Print Friendly, PDF & Email