Zajęcia wakacyjne w MDK – plan i ważne informacje

 • by

ZASADY ZAJĘĆ WAKACYJNYCH od 28 czerwca do 16 lipca 2021

 1. Zajęcia będą prowadzone według poniższego planu zajęć w godzinach przedpołudniowych.
 2. Można się zgłosić na zajęcia w 1, 2  i/lub 3 tygodniu. 
 3. Zajęcia wakacyjne nie są formą półkolonii – uczestnicy pozostają pod opieką nauczyciela-instruktora tylko w godzinach zajęć w danej grupie.
 4. Zajęcia wakacyjne w grupach plastycznych będą realizowane wyłącznie w budynku głównym MDK. Nie będą prowadzone przy Borelowskiego.
 5. W szczególnych przypadkach (zdarzenia losowe, organizacyjne) harmonogram zajęć może ulec zmianie – w takich przypadkach informacje będą umieszczone na stronie i tablicy ogłoszeń MDK.
 6. Należy sprawdzić plan zajęć bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia tygodnia na stronie lub kontaktując się z nauczycielem.
 7. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 8. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Rodzice /opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i powrót z niej po zakończeniu zajęć.
 10. Nauczyciele będą udostępniać materiały warsztatów również na naszej platformie edukacyjnej: https://www.mdkprzemysl.pl/wirtualny
 11. Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedur wprowadzonych w związku ze stanem epidemii:  PRZECZYTAJ >>

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH<<

Print Friendly, PDF & Email