Złóż deklarację kontynuacji

  • by
Uzupelniamy zapisy

DEKLARACJE KONTYNUACJI w NOWYM ROKU SZKOLNYM

Obecnych uczestników chcących kontynuować naukę w kolejnym roku szkolnym prosimy o złożenie deklaracji kontynuacji w dniach 1-6 marca 2021

  1. W terminie od 1 do 6 marca 2021 rodzic/opiekun prawny składa deklarację w poprzez formularz elektroniczny online:
    >> KLIKNIJ I PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE FORMIE ONLINE >>
    lub poprzez profil zaufany
    >> EPUAP
  2. W terminie 13-15 kwietnia 2021 KONIECZNIE POTWIERDŹ wcześniejsze zgłoszenie elektroniczne poprzez dostarczenie podpisanego wniosku w formie papierowej w sekretariacie MDK lub wrzuć do skrzynki podawczej przy wejściu lub wyślij pocztą.

INFORMACJA RODO dotycząca przesyłanych informacji poprzez serwis internetowy: mdkprzemysl.pl dostępna jest pod adresem: https://mdkprzemysl.pl/?page_id=592