ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY

  • przez

Informujemy, że już w marcu rozpoczęliśmy zapisy na nowy rok szkolny. W terminie od 1 do 6 marca 2021 dotychczasowi uczestnicy mogli składać deklaracje kontynuacji. Osoby, które złożyły wyłącznie deklarację kontynuacji w formie elektronicznej, muszą uzupełnić podpisany dokument do sekretariatu.
Osoby, które nie zdążyły złożyć w tym terminie deklaracji kontynuacji, a chciałyby nadal kontynuować naukę muszą złożyć nowy wniosek o przyjęcie na zajęcia.

Wnioski zapisu na nowe zajęcia można składać od 8 marca 2021 do 7 kwietnia 2021.

WNIOSKI DO WYDRUKU:

Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie wraz z oświadczeniami, należy złożyć w formie papierowej bezpośrednio w placówce poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej w skrzynki lub można przesłać pocztą.

Rodzice posiadający podpis elektroniczny lub profil zaufany EPUAP mogą złożyć wniosek o przyjęcie w formie elektronicznej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

ZOBACZ ZASADY PRZYJĘĆ NA ZAJĘCIA, HARMONOGRAM REKRUTACJI ORAZ PEŁNĄ OFERTĘ >>

Print Friendly, PDF & Email