ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY

  • by

Informujemy, że już w marcu rozpoczynamy zapisy na nowy rok szkolny. W pierwszym terminie, tj. od 1 do 6 marca 2021 będą przyjmowane wyłącznie deklaracje kontynuacji obecnych uczestników.

Od 8 marca 2021 do 7 kwietnia 2021 można składać wnioski o przyjęcie na nowe zajęcia.

Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie, można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w placówce poprzez wrzucenie wniosku do specjalnie przygotowanej w skrzynki lub można przesłać pocztą.

Rodzice posiadający podpis elektroniczny lub profil zaufany EPUAP mogą złożyć wniosek o przyjęcie w formie elektronicznej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

ZASADY PRZYJĘĆ NA ZAJĘCIA, HARMONOGRAM REKRUTACJI ORAZ PEŁNA OFERTA znajduje się na stronie: https://mdkprzemysl.pl/?page_id=594