Informacja dotycząca pracowni plastycznej przy ul. Borelowskiego

  • by

Drodzy Rodzice i Uczestnicy zajęć plastycznych przy ul. Borelowskiego!

Od nowego roku szkolnego 2021/22 zajęcia plastyczne prowadzone obecnie przy ul. Borelowskiego 9 zostają przeniesione do budynku głównego MDK przy ul. Św. Józefa 6. W ramach zbliżającej się rekrutacji na kolejny rok szkolny 2021/22 będziemy przyjmować wnioski wyłącznie na zajęcia prowadzone w głównym budynku, nie będzie możliwości złożenia deklaracji kontynuacji na zajęcia przy Borelowskiego.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na kolejny rok szkolny będą opublikowane wkrótce na naszej stronie internetowej oraz zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adresy podane na kartach zapisów.

ZACHĘCAMY DO PRZENIESIENIA DZIECKA JUŻ TERAZ. Dla chętnych umożliwiamy także w tym roku szk. przeniesienie dziecka na zajęcia plastyczne do budynku głównego. Rodziców zainteresowanych dokonaniem takiej zmiany prosimy o kontakt z sekretariatem.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do indywidualnego kontaktu bezpośrednio z Dyrektorem MDK – telefonicznie: 16 670-20-03, poprzez e-mail: s.karszyn@mdkprzemysl.pl lub bezpośrednio w placówce.

Do całkowitego przeniesienia zajęć z końcem obecnego roku szkolnego przygotowujemy się bardzo rzetelnie i podjęliśmy już szereg działań zmierzających do sprawnej realizacji tego zadania. Przygotowujemy nowe pomieszczenia w głównym budynku, gdzie stopniowo prowadzone są prace remontowe (m.in. odnowienie podłóg i ścian, częściowa wymiana oświetlenia, zakup nowego wyposażenia itp.). Wpłynie to pozytywnie na warunki dydaktyczne i organizacyjnie w zakresie działalności MDK. Na taką decyzję wpłynęło wiele czynników natury formalnej, finansowej i organizacyjnej, a najważniejszymi, aczkolwiek niejedynymi powodami zmian były m.in.:

  • dostosowanie pomieszczeń piwnicznych w bloku mieszkalnym, w których w latach 90-tych umieszczono pracownię plastyczną i które w świetle obecnych przepisów ppoż i bhp oraz wydanych opinii organów kontroli nie spełniają obowiązujących norm, nie jest możliwe do zrealizowania, wymagałoby dużego zakresu prac i bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, zarówno stan pomieszczeń jak i wyposażenia jest zły i wymagałby znaczących środków finansowych, wynajmowane pomieszczenia przy Borelowskiego nie są naszą własnością,
  • skoncentrowanie wszystkich pracowni w jednym miejscu pozwoli na lepszą organizację pracy, m.in. zapewni sprawniejsze utrzymanie czystości, co ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji covidowej, zapewni lepszą możliwość organizacji w zakresie czynności administracyjnych, sprawniejszy nadzór i kontrolę nad osobami wchodzącymi do budynku, co jest ważne ze względu przebywające w placówce dzieci i zajęcia odbywające się w godzinach popołudniowych i wieczornych,
  • zajęcia w jednym budynku pozwolą również na efektywniejsze planowanie pracy nauczycieli, właściwą organizację zastępstw w przypadku ich nieobecności, obecnie jest to utrudnione, zajęcia są najczęściej odwoływane, po przeniesieniu zajęć do jednego budynku będzie możliwość organizowania lekcji w zastępstwie, potrzeba przeniesienia wszystkich nauczycieli do budynku głównego jest widoczna już od dłuższego okresu,
  • pracownia przy Borelowskiego oddalona jest niecałe 1000 m od budynku głównego, jest to dosyć blisko i nie stanowi większego utrudnienia,
  • z racji charakteru zajęć grupy w MDK są mało liczne, nie ma potrzeby wynajmowania dodatkowo i utrzymywania dużych powierzchniowo pomieszczeń,
  • organizacja zajęć w jednym budynku pozwoli na zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny nauki dla Państwa dzieci