Zaakceptowano projekty w ramach PAT

Zaakceptowano projekty w ramach PAT

W dniu 24 września 2019 działając na podstawie Uchwały Nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. komisja składająca się z przedstawiciela Organu Prowadzącego jednostki oświatowe m. Przemyśla, przedstawiciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu oraz koordynatora Przemyskiej Akademii Talentów, tj. dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków, które zostały złożone przez przez jednostki oświatowe z zamiarem realizowania w roku szkolnym 2019/20.

Zaakceptowanych zostało 12 wniosków:

1. Przedszkole nr 3 – “Przedszkolny Zespół taneczny – Kropka”
2. Przedszkole nr 16 – “Kodoteka – pierwsze kroki w programowaniu”
3. Szkoła Podstawowa nr 4 – “Chór Szkolny – Amantis Cantare”
4. Szkoła Podstawowa nr 5 – “Zespół artystyczny – Arabeska”
5. Szkoła Podstawowa nr 11 – “Studio piosenki – zajęcia muzyczno-wokalne”
6. Szkoła Podstawowa nr 14 – “Kółko teatralne – improwizacji”
7. Szkoła Podstawowa nr 15 – “Zajęcia muzyczne dla najzdolniejszych uczniów”
8.Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi – “Akademia Musicalowa”
9. I Liceum Ogólnokształcące – “Mamma Mia – Zajęcia muzyczno-teatralne”
10. II Liceum Ogólnokształcące – “Projekt: Dźwięk – światło -cień”
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Szaszkiewicza – “Warsztaty malarsko-kaligraficzne”
oraz 12. Międzyszkolny projekt Młodzieżowego Domu Kultury – “Zespół wokalno-instrumentalny”

Podsumowaniem projektu będzie uroczysta Gala planowana w czerwcu 2020 roku, na której zaprezentowany zostanie dorobek szkół i placówcek. Informacje na temat bieżących działań będzie można znaleźć na strona poszczególnych szkół i placówek oraz na stronie koordynatora PAT tj. Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu pod adresem: www.mdkprzemysl.pl

Ponadto w ramach PAT planowane są warsztaty dla uczniów, które zostaną przeprowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Festiwal Nauki, który będzie zrealizowany we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Przemyślu.