Ograniczona praca Sekretariatu i Księgowości MDK !!

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w  sekretariacie oraz księgowości MDK zostaje wstrzymana do odwołania.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 16 670 20 03 lub mailowy: sekretariat@mdkprzemysl.pl oraz korzystanie ze skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do MDK.

W dniach od 9 do 18 listopada 2020 sekretariat nie obsługuje bezpośrednio interesantów.

Print Friendly, PDF & Email