Potwierdzenie uczestnictwa – ważne informacje

  • by

Informujemy, że w pierwszym tygodniu września odbyły się spotkania organizacyjne z nauczycielami, na których przydzielono uczniów do grup i ustalono stały plan zajęć.

Osoby, który nie skontaktowały się  z nauczycielami prosimy o niezwłoczny kontakt zgodnie z planem zajęć. Rodzice, którzy zgłaszali kontynuację jedynie w formie elektronicznej zobowiązani są do złożenia potwierdzeń w formie tradycyjnej i uzupełnienia dokumentów w sekretariacie.

W przypadku braku kontaktu i potwierdzenia uczestnictwa w nowym roku szkolnym uczestnik zostanie skreślony z listy, a na wolne miejsca będą przyjmowani nowi uczestnicy.