Artystyczna noc w pracowni

W piątek 25 maja 2018r. po raz kolejny została zorganizowana dla uczestników zajęć „ Artystyczna noc” w Pracowni Plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 9 pod kierunkiem instruktorek Aldony Hausman i Julity Torba, z licznie przybyłą młodzieżą i dziećmi. Po zajęciach stałych o godz..20.00 młodsze dzieci pod osłoną nocy realizowały swoje pomysły na temat „Świetliki”. Natomiast młodzież całą uwagę skupiła na doskonaleniu rysunku i malarstwa, wykorzystała możliwość długiego pobytu na zajęciach w pracowni. Działania plastyczne zakończyły się o godz.24.00 i wniosły w życie uczestników dużo radości oraz pomogły wtopić się w świat oryginalnie zinterpretowanych prac.