Harmonogram spotkań organizacyjnych MDK na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

  • by

Drodzy Rodzice i Uczestnicy naszych zajęć!

Podobnie jak wszystkie placówki w kraju również Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu rozpoczyna z dniem 1 września 2020 zajęcia w formie stacjonarnej. W pierwszym tygodniu odbędą się wyłącznie spotkania organizacyjne, na które zapraszamy rodzica lub uczestnika. Ze względu obowiązujące ograniczenia, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

Wszystkie spotkania organizacyjne (również uczestników grup plastycznych pracowni przy ul. Borelowskiego) odbywają się w pierwszym tygodniu w głównym budynku MDK przy ul. Św. Józefa 6 . Obecność na spotkaniach organizacyjnych jest obowiązkowa. Na spotkaniach nauczyciele dokonają podziału grup i przedstawią stały plan zajęć. Na terenie placówki jest obowiązek stosowania maseczek lub przyłbic (również w trakcie spotkań).

Na spotkaniach organizacyjnych nauczyciele odbiorą od rodziców oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w zajęciach w MDK w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. Obowiązujące zasady publikujemy poniżej:

****************************************************************

>> PRZECZYTAJ KONIECZNIE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PROCEDURY_W MDK

 >> POBIERZ I WYDRUKUJ OŚWIADCZENIA RODZICÓW – wymagane w roku szk. 2020/21

**********************************************************

Planujemy również w przypadku konieczności zawieszenia zajęć w trakcie roku szkolnego prowadzenie zajęć w formie zdalnego nauczania. Prosimy również Rodziców o złożenie u nauczycieli deklaracji uczestnictwa w zajęciach w formie zdalnej.

W przypadku nieobecności w wyznaczonych terminach, prosimy o kontakt bezpośredni z nauczycielem poprzez pocztę email /adresy email podane są w na stronie: KONTAKT/

Osoby, które potwierdzały jedynie telefonicznie zobowiązane są do uzupełnienia zgłoszenia w formie pisemnej.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH ORGANIZACYJNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

  • Wejście na teren placówki jest możliwe wyłącznie w maseczce lub przyłbicy. Osoby nie posiadające w/w środków ochrony nie mogą wchodzić na teren MDK.
  • Przy wejściu jest obowiązkowa dezynfekcja rąk.
  • Do sal dydaktycznych w celu ustalenia z nauczycielem stałych godzin zajęć osoby wchodzą pojedynczo lub w małych grupach zgodnie z poleceniami nauczycieli.
  • Prosimy o posiadanie własnych długopisów.
  • Na terenie placówki należy obowiązkowo zachowywać dystans min. 1,5m.
  • Wszystkie osoby podczas spotkania korzystają ze środków ochrony: maseczki lub przyłbice.

Rodzaj zajęć nauczyciel

Wtorek

1 września 2020

Środa

2 września 2020

Czwartek

3 września 2020

Piątek

4 września 2020

Sobota

5 września 2020

Zofia Bator

Szachy

gry planszowe

Sala 22

Godz. 17:00 – 17:45

Gry planszowe

Godz. 17:45 – 19:15

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:00 – 17:45

Szachy grupa początkująca – dzieci

Godz. 17:45 – 18:30

Szachy grupa kontynuująca – dzieci

Godz. 18:30 – 19:15

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:00 – 17:45

Szachy grupa początkująca – młodzież

Godz. 17:45 – 18:30

Szachy grupa kontynuująca – młodzież

Godz. 18:30 – 19:15

Dyżur nauczyciela

Maciej Jagustyn

Szachy

sala 22

Godz. 16:15 – 17:00 – dyżur nauczyciela

Godz. 17:00 – 17:45

Szachy grupa początkująca

Godz. 17:45 – 18:30

Szachy grupa kontynuująca – dzieci

Godz. 18:30 – 19:15

Dyżur nauczyciela

Hausman Aldona

Zajęcia plastyczne

Sala 14

Godz. 16:30 – 18:00

Zajęcia plastyczne – grupy dziecięce kontynuujące

Godz. 18:00 – 19:30

Zajęcia plastyczne – grupy młodzieżowe kontynuujące

Godz. 15:45 – 16:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:30 – 18:00

Zajęcia plastyczne – grupy dziecięce początkujące

Godz. 18:00 – 19:30

Zajęcia plastyczne – grupy dziecięce początkujące

Godz. 15:45 – 16:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:30 – 18:00

Zajęcia plastyczne – grupy dziecięce pozostałe

Godz. 18:00 – 19:30

Zajęcia plastyczne – grupy młodzieżowe pozostałe

Julita Torba

Rękodzieło art.

Sala 14

Godz. 15:45 – 16:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:30 – 18:00

Rękodzieło – grupy dziecięce kontynuujące

Godz. 18:00 – 19:30

Zajęcia plastyczne – grupy młodzieżowe kontynuujące

Godz. 15:45 – 16:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:30 – 18:00

Zajęcia plastyczne – grupy dziecięce kontynuujące

Godz. 18:00 – 19:30

Zajęcia plastyczne – grupy młodzieżowe kontynuujące

Godz. 15:45 – 16:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:30 – 18:00

Rękodzieło artystycznegrupy dziecięce pozostałe

Godz. 18:00 – 19:30

Rękodzieło artystyczne – grupy młodzieżowe pozostałe

Ewelina Białoch

Klub Malucha

sala nr 15

Godz. 16:00 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:30 – 19:00

Klub Malucha – wszystkie grupy

Godz. 15:00 – 16:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:30 – 18:00

Malarstwo sztalugowe – grupy dziecięce (do 10 lat)

Godz. 18:00 – 19:30

Malarstwo sztalugowe – grupy młodzieżowe (powyżej 10 lat)

Agnieszka Kłos

Flet

Sala nr 4

Godz. 17:00 – 19:50

Dyżur nauczyciela

Godz. 15:15 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 17:30 – 18:15

Flet – gr. początkujące

Godz. 18:15 – 19:00

Flet – gr. kontynuujące

Janusz Rajtmajer

Gitara

sala 25

/2 piętro/

Godz. 15:15 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zespół muzyczny

Godz. 15:15 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Gitara – grupy kontynuujące – dziecięce

Godz. 17:30 – 19:00

Gitara – grupy kontynuujące – młodzieżowe

Godz. 15:15 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Gitara – grupy początkujące
dziecięce

Godz. 17:30 – 19:00

Gitara – grupy początkujące – młodzieżowe

Godz. 16:00 – 18:15

Dyżur nauczyciela

Sabina Tomaka -Wiater

Śpiew, keyboard

/sala 17/

Godz. 15:15 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Keyboard – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 15:15 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia wokalne – śpiew – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 15:15 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia wokalne – śpiew – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 15:15 – 16:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Keyboard – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Katarzyna Huget

Gitara, zespoły,

sala 23

/2 piętro/

Godz. 16:00 – 17:30

Gitara – grupy dziecięce początkujące – szkoła podstawowa

Godz. 17:30 – 18:15

Gitara – grupy początkujące  młodzieżowe

Godz. 18:15 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zespoły – wszystkie grupy

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Gitara – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Tomasz Tereszak

Zajęcia ukulele

i perkusja i w

sala 6

/parter/

Godz. 16:00 – 17:30 Perkusja – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 18:15

Perkusja – grupy początkujące

Godz. 16:00 – 17:30 Ukulele – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 18:15

Ukulele – grupy początkujące

Krygowska Izabela

Zajęcia taneczne

sala 18

/1 piętro/

Godz. 16:00 – 16:45

Zajęcia taneczne grupy kontynuujące

Godz. 16:45 – 17:00

Zajęcia taneczne – grupy początkujące

Godz. 17:00 – 19:15

Dyżur nauczyciela

Kinga Rabka

Zajęcia taneczne

sala 18

/1 piętro/

Godz. 16:00 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Zajęcia taneczne grupy kontynuujące

Godz. 16:45 – 17:00

Zajęcia taneczne – grupy początkujące

Godz. 17:00 – 19:15

Dyżur nauczyciela

Honorata Rybak-Smycz

Zajęcia ruchowe fitness

sala 18

/1 piętro/

Godz. 16:00 – 17:30

Zumba – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 18:15

Zumba – grupy kontynuujące

Godz. 16:00 – 18:15

Dyżur nauczyciela

Andrzej Zych

Zajęcia komputerowe

sala 2

/parter/

Godz. 16:00 – 17:30

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Zajęcia komputerowe – programowanie – grupy kontynuujące

Godz. 16:45 – 17:30

Zajęcia komputerowe – programowanie – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 18:15

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 16:45

Zajęcia komputerowe – grupy kontynuujące

Godz. 16:45 – 17:30

Zajęcia komputerowe – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 18:15

Dyżur nauczyciela

Janusz Żygała

Tenis, zajęcia rekreacyjne – rolki, bilard

/sala 02/

Godz. 16:00 – 17:30

Tenis – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Tenis – grupy początkujące

Godz. 17:30 – 19:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia sportowo-rekreacyjne – grupy kontynuujące

Godz. 17:30 – 19:45

Dyżur nauczyciela

Godz. 16:00 – 17:30

Zajęcia sportowo-rekreacyjne – grupy początkujące

Stanisław Karszyń

Keyboard,

/sala 16/

Godz. 17:30 – 18:15

Keyboard -Grupy kontynuujące

Godz. 18:15 – 19:00

Keyboard – Grupy początkujące

Agnieszka Tymoczko

Język niemiecki

/sala 4/

Godz. 16:00 – 16:45

J. niemiecki – kontynuujący

Godz. 16:45– 17:30

J. niemiecki – początkujący

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Justyna Buć

Język angielski

/sala 4/

Godz. 16:00 – 16:45

J. angielski – grupy dziecięce

Godz. 16:45– 17:30

J. angielski – grupy młodzieżowe

Godz. 17:30 – 19:00

Dyżur nauczyciela

Jolanta Franus

Sekcja filmowa i fotograficzna

/sala komputerowa nr 2/

Godz. 16:00 – 17:30

Sekcja filmowa i fotograficzna wszystkie grupy