Przemyska Akademia Talentów – podsumowanie projektów 2019/20

  • by
Podsumowanie PAT

Przemyska Akademia Talentów jest formą wsparcia publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, która została określona Uchwale Nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. W bieżącym roku szkolnym 2019/20 na terenie naszego miasta realizowanych jest 12 projektów na wszystkich etapach edukacyjnych, od przedszkola po szkoły ponadpodstawowe, łącznie uczestniczy ponad 250 zdolnych uczniów przemyskich publicznych szkół i przedszkoli, którzy mieli możliwość udziału w interesujących zajęciach pozalekcyjnych rozwijających m.in. uzdolnienia artystyczne. Poszczególne projekty były dostosowane do konkretnych uczniów, tak aby móc wspierać w osiągnięciach na określonym etapie edukacji. Funkcję koordynatora Przemyskiej Akademii Talentów pełnił dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.

Placówki uczestniczące w bieżącym roku szkolnym PAT to: Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 16, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 11, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, ZSO nr 2, I i II Liceum Ogólnokształcące oraz zespoły muzyczne MDK.

A tak wygląda realizacja zajęć w poszczególnych jednostkach:

W Młodzieżowym Domu Kultury działały w ramach oferty Przemyskiej Akademii Talentów dwa zespoły muzyczne prowadzone przez nauczyciela sekcji muzycznej p. Janusza Rajtmajera. Uczniowie doskonalili naukę gry na instrumentach, w szczególności grę zespołową. Pod kierunkiem nauczyciela opracowywali oryginalny repertuar oraz własne aranżacje znanych utworów. Występowali z okazji różnych uroczystości oraz brali udział w koncertach. Występy zespołu były również rejestrowane oraz udostępniane za pośrednictwem Internetu.

 

W Przedszkolu nr 3 pod kierunkiem nauczycieli p. Magdaleny Owsięgi-Antochów i p. Joanny Wiśniowskiej realizowane były zajęcia Tanecznego Zespołu Przedszkolnego pod nazwą „Kropka”, które spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Zespół taneczny został zgłoszony do licznych lokalnych jak i ogólnopolskich przeglądów tanecznych. Niestety ze względu na pandemię i zaistniałą w związku z tym sytuację w kraju wszystkie zaplanowane przeglądy taneczne zostały odwołane. Nie zrażając się tegorocznymi przeciwnościami, przekucie kolejnych artystycznych wizji na sukcesy małych tancerzy będzie wyznacznikiem do planowania i organizowania pracy zespołu w przyszłym roku szkolnym.

Przedszkole nr 3

Przedszkole nr 3

W Przedszkolu nr 16 realizowano projekt pt: „Kodoteka – pierwsze kroki w programowaniu”. Projekt skupiał się na przekazaniu uczniom podstaw programowania, wykształcaniu umiejętności planowania, analizowania i korygowania błędów. Uczniowie nabywali umiejętności kodowania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych typu maty, krążki, kolorowe kubki itp. Wykorzystywano również roboty edukacyjne, puzzle Ozobot oraz klocki Lego. Ponadto dzieci brały udział w Code Week, a efekty pracy publikowane były na profilu grupy EduSense. Opiekunem była p. Agnieszka Łaba.

Przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Przemyskiej Akademii Talentów działał Szkolny Chór „Amantis Cantare” prowadzony pod kierunkiem Piotra Szelążka. Młodzież w ramach zajęć poznawała zasady prawidłowej emisji głosu i dykcji. Uczyli się wzajemnego słuchania podczas śpiewu. Grupa przygotowywała się do koncertów okolicznościowych. Wystąpili z okazji Święta Niepodległości, zaś w grudniu 2019 chór wziął udział w warsztatach chóralnych w Niemczech.

W Szkole Podstawowej nr 5 działa zespół wokalny ,,ARABESKA”. Celem spotkań zespołu było rozwijanie muzycznych uzdolnień oraz teatralnych zainteresowań uczniów. Praca grupy opierała swą działalność na trzech rodzajach aktywności wychowania muzycznego, wzajemnie się przenikających i uzupełniających tj. nauka śpiewu, opracowanie układów taneczno – choreograficznych oraz przygotowanie dziecięcych teatrzyków. Tak szerokie podejście do sztuki miało za zadanie wspomagać wszechstronny rozwój uczniów, odnajdywać ukryte w nich uzdolnienia, a także ukierunkować ich przyszłość do zgłębiania zainteresowań.
Zespół w swej części ekspozycyjnej aktywnie włączał się w artystyczną oprawę wszelkich uroczystości mających miejsce w placówce. Opiekunami zespołu były p. Dagmara Krzeszowska i p. Grażyna Szamli.

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 5

W Szkole Podstawowej nr 11 prowadzona była praca z dziećmi uzdolnionymi muzycznie i wokalnie na zajęciach w ramach „Studia Piosenki” pod kierunkiem p. Małgorzaty Jefimow. Soliści, solistki, zespoły wokalne oaz chór uczestniczyły w konkursach na terenie miasta i regionu. Uświetniały swoimi występami szereg uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. W ramach zajęć podejmowano szereg działań służących rozwojowi talentów muzycznych i ogólnemu rozwojowi psychofizycznego dziecka. Uczniowie nabywali umiejętności zaprezentowania się na scenie, kreatywności, przełamywania niepewności, pokonywania barier nieśmiałości. Uczestniczyli w życiu kulturalnym szkoły i miasta. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyło 45 dzieci. Uczniowie uczyli się śpiewu i przygotowywali określony repertuar, który był prezentowany podczas konkursów, uroczystości szkolnych i środowiskowych.

W Szkole Podstawowej Nr 14 kontynuowana była już drugi rok działalność kółka teatralnego pod nazwą Impro 14/czyli 1+4=5/. Młodzi artyści rozwijali swoje zainteresowania teatralne, poznawali ciekawe zagadnienia teatralne oraz opracowywali krótkie spektakle. Teatr zrealizował występy szkolne i pozaszkolne nawiązał, współpracę z teatrem W. Siemaszkowej. Opiekunem grupy była p. Elżbieta Dębicka.

Szkoła Podstawowa nr 14

Szkoła Podstawowa nr 14

W Szkole Podstawowej nr 15 pod kierunkiem p. Łukacza Cebeńko prowadzone były zajęcia wokalno-muzyczne. Stałym elementem były różnorodne ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne i tekstowe. W głównej mierze dzieci skupiały się na przygotowaniach do konkursów, występów na terenie miasta, a było ich w pierwszym semestrze dosyć dużo m.in.: konkurs „Wygraj sukces”, „Śpiewaj razem z nami”, „Szkolne Prezentacje Artystyczne”, koncerty papieskie, konkursy kolęd, koncerty w MDK. Efektami były również nagrody i wyróżnienia uczniów oraz promocja szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 15

Szkoła Podstawowa nr 15

W Szkole Podstawowej nr 16 był realizowany projekt pt.: „Akademia Musicalowa”. Osobą prowadzącą była p. Joanna Cioch. Docelowa grupa to uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej do uczniów klasy ósmej. Byli to uczniowie szczególnie uzdolnieni wokalnie i rytmicznie, mający świetne walory głosowe, ruchowe oraz bardzo duży potencjał. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość wyjazdu do Rzeszowa, w celu zobaczenia profesjonalnych form scenicznych oraz brali udział w spotkaniach z profesjonalistami. Najzdolniejsi uczniowie uczestniczyli w konkursach piosenki i zdobywali nagrody i wyróżnienia.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Szaszkiewicza działała grupa artystyczna, której tematyka koncentrowała się wokół malarstwa olejnego, kaligrafii i ikonopisarstwa. W pracach, które były rezultatem działań pojawiała się tematyka: martwa natura, pejzaż, motywy florystyczne oraz tematyka związana z ikonami. Uczniowie poznawali techniki i zasady pisania ikon oraz mieli możliwość tworzenia własnych prac pod kierunkiem nauczyciela. Pomysłodawcą i realizatorem projektu był p. Paweł Łomacz.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

W II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Kazimierza Morawskiego odbywały się zajęcia teatralne, filmowe i radiowe. Opiekunem grupy i prowadzącym zajęcia jest nauczyciel Rafał Paśko.
W styczniu 2020 roku grupa teatralna zdobyła wyróżnienie podczas bardzo prestiżowej 51 Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju. Zespół został wyróżniony za spektakl “W” na podstawie tekstów Joanny Papuzińskiej i Michała Rusinka. Uczniowie grupy teatralnej z “Morawy” zostali również podwójnymi Laureatami VI Podkarpackiego Konkursu “Z książką w tle” 2020. Grupa zaprezentowała spektakle “Historie pominięte” oraz “Wróg”, w eliminacjach do konkursu wziął również udział spektakl “W duecie”, na motywach bajki “Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry.
Podczas realizacji projektu Przemyskiej Akademii Talentów młodzież kilkukrotnie wyjeżdżała na spektakle do teatrów zawodowych (Teatr Maska i Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie).
Działania grupy w okresie pandemii zaowocowały udziałem w Mini FESTIWALU TEATRALNYM KACPEREK #zostanwdomu  i zdobyciem I oraz II nagrody za wizualne formy teatralne, a także stworzeniem miniatury radiowej w ramach akcji Radia Rzeszów “Twórz radio z domu – słuchowiska”.

II Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące

W I Liceum Ogólnokształcącym realizowano w projekt p.: „Zajęcia muzyczno -teatralne Mamma Mia”. Był to projekt o charakterze typowo artystycznym. Przeznaczony dla utalentowanych młodych ludzi – uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, w szczególności z uzdolnieniami teatralnymi i językowymi. Projekt zakładał stworzenie anglojęzycznej grupy teatralnej. Była to jedna z nielicznych ofert w mieście, która oferowała pogłębianie znajomości języka angielskiego właśnie poprzez sztukę teatralną.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, które pojawiło się w marcu 2020 roku większość projektów została wstrzymana. Nie mogła się odbyć również uroczysta gala, która była planowana na początku czerwca.

W ramach PAT został również zorganizowany Festiwal Nauki, który został przygotowany i przeprowadzony w lutym br. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu.

Podsumowując można stwierdzić, że zainteresowanie tego typu zajęciami w mieście jest bardzo duże. Prowadzący nauczyciele jak i uczniowie wyrażali często nadzieję, że Przemyska Akademia Talentów powróci w formie stacjonarnej od września.

Trzymamy kciuki!