Informacje o odwołanych zajęciach

Z powodu nieobecności nauczyciela nie odbędą się zajęcia plastyki u. p. Doroty Skubisz prowadzone w zastępstwie w poniedziałek 20.05.2019 i we wtorek 21.05.2019 oraz w sobotę, tj. 25.05.2019


Nie odbędą się zajęcia perkusji u p. S. Karszynia we wtorek, 21.05.2019 i w sobotę 25.05.2019.