Zapraszamy do udziału w turnieju tenisa stołowego

Pobierz “Komunikat i karta zgłoszenia - Turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora MDK - 2019” turniej_tenisa_MDK-marzec_2019.pdf – Pobrano 28 razy – 147 KB

Zaproszenie do udziału
w
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR DYREKTORA MDK

1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu

2. Termin i miejsce: 30.03.2019 (sobota), sala MDK, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl

3. Cel: popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży

4. Uczestnictwo:

a) Zgłoszenia na turniej należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie, wysłać pocztą lub poprzez email.

b) KARTĘ ZGŁOSZENIA WYPEŁNIA RODZIC lub OPIEKUN PRAWNY. KARTĘ ZGŁOSZENIA MOŻNA PRZESŁAĆ EMAILEM (mdk@um.przemysl.pl) lub złożyć w sekretariacie najpóźniej do 29.03.2019.

c) Uczestnicy bez karty zgłoszenia nie zostaną dopuszczeni do udziału w turnieju.

d) Turniej zostanie rozegrany w kategoriach:

– kategoria młodsza – dzieci i młodzież szkół podstawowych

– kategoria starsza – młodzież gimnazjów i szkół średnich

– system rozgrywania turnieju – w zależności od ilości zgłoszeń.

– rozgrywki w dwóch grupach: dziewczęta i chłopcy

5. Program turnieju:

Kategoria młodsza – dzieci i młodzież szkół podstawowych – sala nr 1 i 24

Rozgrzewka: 8:45-9:30

Losowanie: godz. 9:30

Rozpoczęcie gier: godz. 9:45

Zakończenie gier: 11:30

Kategoria starsza – młodzież gimnazjów i szkół średnich – sala nr 1 i 24

Rozgrzewka: 10:45-11:15

Losowanie: godz. 11:15

Rozpoczęcie gier: godz. 11:30

Zakończenie gier: 14:00

6. Nagrody:

Za miejsce I – puchar

Miejsca od I do III – medale i dyplomy

7. Pozostałe informacje:

a) Osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.

b )Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem turnieju udziela Pan Janusz Żygała, tel. 660-537-159