Zapraszamy na Wiosenny Turniej Szachowy

Zapraszamy na Wiosenny Turniej Szachowy

Pobierz “Komunikat i karta zgłoszenia na Wiosenny Turniej Szachowy” turniej_szachowy_wiosenny-1.pdf – Pobrano 18 razy – 265 KB

Komunikat organizacyjny

Wiosenny Turniej Szachowy MDK dla dzieci z klas I-VI

Przemyśl, 13 kwietnia 2019

1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu

2. Cel turnieju:

  • Umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań;

  • Popularyzacja gry w szachy w szkołach;

  • Wyłonienie najlepszych szachistów.

3. Termin i miejsce:

Zawody odbędą się 13 kwietnia 2019 w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu, ul. św. Józefa 6; początek o godz. 9.30, planowane zakończenie ok. godz. 13.00.

4. Uczestnictwo i system rozgrywek:

Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch grupach (uczniowie kl. I-III oraz kl. IV-VI) systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, czas gry – 10 minut dla zawodnika.

5. Nagrody:

W klasyfikacji końcowej zostanie wyodrębnionych sześć grup wiekowych i w każdej zostaną nagrodzeni najlepsi zawodnicy. Dla zwycięzców w poszczególnych grupach przewidziane są puchary i medale, dla wszystkich dyplomy i słodkie upominki.

6. Zgłoszenia:

Zapisy do turnieju będą prowadzone do 10.04.2019 r. w siedzibie MDK w Przemyślu,

ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl, telefonicznie pod nr tel. 16 670-20-03 lub poprzez email: mdk@um.przemysl.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, wiek (klasa), nazwa szkoły.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Sprawy organizacyjne

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz do jego interpretacji. Sprawy sporne oraz nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy i sędzia główny zawodów. Za zdolność do startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.