Konkursy MDK mogą być wpisywane na świadectwach szkolnych

Konkursy MDK mogą być wpisywane na świadectwach szkolnych

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr 4/2019 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, dwa konkursy organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu, tj.: Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej “Z pieśnią do Niepodległości” oraz Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego – MDK Przemyśl znajdują się w niniejszym wykazie, oznacza, to że laureaci, którzy zajęli miejsca 1-3 mogą mieć stosowną adnotację na świadectwie ukończenia szkoły. Więcej informacji na stronie Podkarpackiego Kuratora Oświaty: Wykaz konkursów na stronie Kuratorium Oświaty