Informacje o pracy MDK w trakcie ferii zimowych

Informujemy, że w okresie ferii zimowych, tj. od 11 do 24 lutego 2019 zajęcia stałe grup MDK nie odbywają się.
Placówka będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Zimowisko będzie organizowane dla zapisanych dzieci przez obydwa tygodnie ferii.