Spotkanie opłatkowe Dyrektorów Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych

W dniu 25 stycznia 2019 w Młodzieżowym Domu Kultury miało miejsce niezwykle miłe spotkanie opłatkowe zorganizowane przez przemyskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych i Osób Zarządzających Oświatą, na które przybyli m.in. przedstawiciele Rady Miejskiej, Organu Prowadzącego oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, Dyrektorzy przemyskich szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych i kulturalnych. Program artystyczny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 oraz uczestnicy zajęć MDK sekcji tanecznej i fletów. Dziękujemy Wszystkim Gościom za przybycie, Nauczycielom za przygotowanie programu artystycznego, a Dzieciom i Młodzieży gratulujemy wspaniałego występu!