Korespondencja poprzez skrzynkę zewnętrzną

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich w Młodzieżowym Domu Kultury przy głównym wejściu udostępniona została skrzynka odbiorcza na korespondencję/wnioski, w której będzie możliwe pozostawienie dokumentów kierowanych do MDK bez konieczności kontaktu z pracownikami.