Patriotycznie w listopadzie

Wychowanie obywatelskie oraz patriotyczne pełni istotną rolę w szkolnictwie polskim. Kształtowanie postawy patriotycznej, służy ustaleniu tożsamości narodowej, kulturowej, ponadto przygotowuje młodych ludzi do życia w społeczeństwie, a rozbudzanie patriotyzmu jest szczególnym zadaniem każdego nauczyciela, bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków, rozwija w nich uczucia, które w przyszłości zaowocują postawą prawdziwego patriotyzmu.
Można to uczynić na wiele sposobów.
Miesiąc listopad był w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu miejscem, gdzie działania nauczycieli koncentrowały się właśnie na tematyce patriotycznej.

Jednym z nich, które miało miejsce w grupach podczas zajęć wokalnych było śpiewanie pieśni patriotycznych. Uczniowie wykonywali wiele utworów, a śpiew każdej piosenki został poprzedzony krótkim komentarzem. Zainteresowanie pieśniami patriotycznymi rozwijało się z każdą kolejną minutą. Podobnie było w grupach instrumentalnych. Za zajęciach nauki gry na gitarze wszystkie grupy uczyły się melodii związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, a były to m.in.: Przybyli Ułani oraz Maszerują strzelcy. Z wielkim zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. “Rekord dla Niepodległej” przystąpili nasi mali patrioci z grup fletu prostego. Podczas zajęć wybrzmiewały utwory patriotyczne m.in. “Przybyli Ułani pod okienko”. Oczywiście najważniejszym punktem było wykonanie hymnu Polski.
Na zajęciach perkusji uczniowie uczyli się grania marsza na werblu, który jest podstawowym rytmem wielu pieśni patriotycznych.
Utwory były wykonane w uroczystym nastroju z informacją o okolicznościach ich powstania oraz krótkim rysem historycznym.

Także grupy taneczne Młodzieżowego Domu Kultury uczciły tańcem i piosenką 100 rocznicę odzyskania niepodległości prze Polskę. Ulubionym tańcem dzieci jest krakowiak ,gdyż dopasowany jest do radosnego nastroju i temperamentu dzieci. Na zajęciach dzieci nauczyły się cwału – kroku podstawowego, ale i figur takich jak koło zębate, kółka w parze czy kroku krzesanego. Po połączeniu z piosenką “Hej na krakowskim rynku” była to wspaniała okazja dla dzieci, aby w uroczystej i wesołej atmosferze świętować tak doniosłą rocznicę.

Również nauczyciele sekcji plastycznych dołączyli do akcji. W listopadzie przeprowadzono warsztaty rodzinne, na których wykonywano biało-czerwone kotyliony, a także podczas zajęć plastycznych mogliśmy się przekonać, jak dzieci w wieku 5-9 lat widzą godło Polski. W grupach w pracowni przy ul. Borelowskiego uczniowie wykonywali prace przestrzenne, lampiony, znaczki, flagi oraz bukiety czerwonych maków. Wszystkie prace były efektem wielkiego skupienia i ogromnej ilości serca włożonego w tworzenie postaci najważniejszej czyli orła białego.

Sekcje sportowe zorganizowały okolicznościowe turnieje, również o zasięgu wojewódzkim – Turniej Tenisa Stołowego MDK, który odbył się w przeddzień rocznicy. Udział wzięło ponad 40 uczniów reprezentujących szkoły z województwa podkarpackiego. Jak przystało na doniosłą rocznicę, przed wręczeniem pucharów uczestnicy odśpiewali uroczyście Mazurka Dąbrowskiego.

Wypada dodać, że nauczyciele wykonali również odpowiednią dekorację placówki, w niektórych grupach szachowych rozdano chorągiewki i okolicznościowe naklejki.

Wolontariusze Sekcji Wolontariatu we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu, w miesiącach październik i listopad, wykonywali biało – czerwone kotyliony. Z okazji okrągłej rocznicy w dniu 11go listopada, podczas świątecznych uroczystości, wolontariusze przypinali patriotyczne kotyliony mieszkańcom Przemyśla.

Jesteśmy przekonani, że w młodych ludziach zostały rozbudzone uczucia patriotyczne oraz postawa szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków. Bez wątpienia zorganizowanie zajęć o danym charakterze wpłynęło na rozbudzenie w nich poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.