Drużynowe Igrzyska Szachowe dla szkół

W dniu dzisiejszym, tj. 30.10.2018 odbyły się Drużynowe Igrzyska Szachowe dla dzieci i młodzieży przemyskich szkół. W kategorii dziecięcej zgłosiło się 7 drużyn, natomiast w kategorii młodzieżowej 3 drużyny. Igrzyska rozegrano systemem kołowym w 7 rundach w kat. 1 i 6 rundach w kat 2. Nadzór nad sprawnym przebiegiem turnieju sprawowali sędziowie p. Zofia Bator i p. Maciej Jagustyn. Igrzyska zorganizowane zostały przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Opiekę medyczną zapewnił NZOZ Paramedyk.

Wyniki w kategorii: dzieci

miejsce 1: SP 14 – 19,5 pkt

miejsce 2: NSP 1 – 15  pkt

miejsce 3: SP 15 – 14 pkt (8.0 – duże punkty )

miejsce 4: SP 16 – 14 pkt (6.0 – duże punkty)

miejsce 5: SP Salezjanie – 11 pkt

miejsce 6: SP 4 – 7,5 pkt

miejsce 7: SP 1 – 6 pkt

Wyniki w kategorii: młodzież

miejsce 1: SPSA I LO – 13,5 pkt

miejsce 2: SP 14 – 5,5  pkt

miejsce 3: SP 4 – 5 pkt