październik 2020

Ograniczona praca Sekretariatu i Księgowości MDK !!

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w  sekretariacie oraz księgowości MDK zostaje wstrzymana do odwołania. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 16 670 20 03 lub mailowy: sekretariat@mdkprzemysl.pl oraz korzystanie ze skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do MDK. W dniach od 9 do 18 listopada 2020 sekretariat nie obsługuje bezpośrednio interesantów.

Zajęcia w MDK prowadzone są nadal w tradycyjnej formie

Informujemy, że zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury prowadzone są w trybie normalnym. Młodzieżowe Domy Kultury nie zostały objęte nauczaniem zdalnym. W przypadku nieobecności nauczycieli zajęcia są odwoływane. Prosimy na bieżąco o sprawdzanie komunikatów na stronie.

Uzupelniamy zapisy

W II semestrze będziemy przyjmować zapisy

  • przez

W II semestrze roku szkolnego 2020/21 będziemy ponownie przyjmować zapisy w ramach wolnych miejsc w niektórych grupach jeszcze na obecny rok szkolny. Wnioski mogą składać rodzice lub prawni opiekunowie. Wniosek można pobrać z naszej strony: DOKUMENTY